Geschiedenis

Het ontstaan van de Nederlandse Tafelronde 106 in Nijmegen

Ontstaansgeschiedenis van Ronde Tafel 106
Door Hans Nolet, 1e voorzitter van RT106
Geschreven naar aanleiding van ons 7e lustrum in 2003

Het was in 1967 dat in Tafel 11 de wenselijkheid werd ingezien in Nijmegen een nieuwe tafel op te starten. Het werd degelijk aangepakt. Enkele leden van 11 namen het voortouw en gingen functioneren als begeleidingscommissie. Zij polsten de eerste candidaatleden omtrent hun bereidheid. Toen dit voorspoedig verliep selecteerden zij met deze uitverkorenen geschikte volgende candidaten.

Augustus 1967 stond alles zo op poten dat een eerste bijeenkomst plaats vond met Tafel 11. Wij konden wat aan elkaar ruiken. De nieuwelingen werden ingewijd in de mores van de tafelronde. Er volgden meer van dit soort contacten. Allengs bleek het toch boeiender onderling samen te komen.

Hoe verliep nu de samenwerking tussen beide groepen op weg naar de na te streven installatie van de op te richten nieuwe tafel? Kijken we naar de omgang met elkaar.

Op zaterdag 9 November 1968 werd Tafel 106 Nijmegen geïnstalleerd op een wijze die zijn weerga in de Tafelronde geschiedenis niet kent

Round Table Magazine, April-Mei 1969

Onlangs las ik in de krant de kop: “Gegromde liefde in gruizige soul”. Al kan ik de betekenis niet geheel doorgronden, onderhuids voel ik aan, dat deze slagzin precies de onderlinge relatie weergeeft zoals die enige maanden bestond. Misschien niet eens zo slecht voor het groeien naar eigenheid.

Interessant is ook de planning van de te volgen route naar het gestelde doel en de daaraan gekoppelde handelwijzen.

Tafel 11 had terecht een dubbele agenda: niet alleen een nieuwe tafel oprichten, maar ook de Tafelronde verrassen met een volmaakte nieuweling. Hoe zij te werk is gegaan is te verduidelijken met een metafoor:

Jullie hebben vast wel gehoord van
de rijksambtenaar tweede klasse
die ’s avonds zijn voeten zat te wassen
Waarom?
Wel: Hij wou op het zand
Van het Tesselse strand
Ontkleed zijn verloofde verrassen.

Toegepast op onze eigen werkelijkheid komt nu – bewust of onbewust – de meesterzet van de begeleidingscommissie. Die staat op het gebruik van groene zeep ondanks dat de betrokkene een sterke voorkeur voor Palmolive aan de dag legt. Resultaat: de dertien leden van onze op te richten tafel gooien de kont tegen de krib en besluiten het varkentje zelf te wassen.

In grote eensgezindheid wordt naar de installatiedatum toegewerkt. Er komen vele commissies van de grond, de cie versieringen, diner en buitenlanders, parkeren-bewegwijzering-vergunningen, cabaret, drukwerk, de cie officieel enz.. Die solidariteit levert ook het motto voor de grote dag “gelijke monniken, gelijke kappen”.

In het tafelblad van April-Mei 1969 staat in een jaarverslag te lezen: “Op zaterdag 9 November 1968 werd Tafel 106 Nijmegen geïnstalleerd op een wijze die zijn weerga in de Tafelronde geschiedenis niet kent”.